KASIMPASHA Istambul, hosťovanie TATRAN Prešov

Prvé výsledky mentálnej prípravy som cítil hneď po prvom sedení – zmenil sa môj pohľad na futbal, ináč som riešil a pripúšťal si situácie a celkovo som sa na problémy pozeral ináč, z iného uhla. Na mentálnej príprave som začal pracovať v stave, keď som bol zranený a preradený do B-čka. Velmi mi pomohol, aby som mentálne neupadol a aby ma to nezrazilo na kolena. Naopak, táto ťažká situácia ma namotivovala a posilnila. Pak nasledovala už len cesta nahor

Až kým som na „mentále“ nezačal pracovať , môj pohľad na situácie, atmosféru, problémy a celkovo na futbal bol veľmi skreslený, nesprávny, negatívny. Myslím, že u mnohých futbalistov a mladých hráčov, špeciálne na Slovensku, to je podobne a berú to rovnako. Ja som sa naučil skrz mentálnu prípravu pozerať a rozoberať situácie ináč a v tom je tato práca najdôležitejšia. Naučí vás to riešiť v kluďe a správne situácie tlaku, nepriaznivého stavu a nepriaznivého vývoja .

Určite mentálnu prípravu odporúčam ostatným profi futbalistom, ale musia to na sebe odskúšať , ináč nepocítia zmeny a pozitívny posun vpred . Mentálna príprava ma jednoznačné pomohla vo výkonnostnom raste a výrazne ma posunula vpred.

Referencia Metal coach - Martin Baran