K1, MMA

Aktívne som športoval od malička. Začínal som s futbalom, neskôr karate a kickbox, v ktorom som získal tri krát titul majstra SR a mojím vrcholom bol titul Vicemajstra sveta v Kickbox- full Contact. Za celú tú dobu som mentálnemu tréningu neprikladal dôležitosť, respektíve nemal som možnosť sa k nemu dostať a to bol možno rozdiel medzi prvým a druhým miestom. K tomuto systému tréningu som sa dostal až po ukončení mojej aktívnej športovej kariéry. Mentál využívam v mojej práci ako profesionálny vojak. Kickbox, MMA zápasenie, streľba a iné aktivity, pri ktorých je dôležitá vysoká koncentrácia sú zahrnuté do výcviku, takže v tejto oblasti som nadobudol nový rozhľad.
Mentál ma posúva vyššie po technickej, silovej ale i mentálnej stránke. Výkon sa skvalitňuje za kratší čas ako pri klasickom tréningu. Podľa môjho názoru mentálny tréning je neoddeliteľnou súčasťou moderného športu, ktorá na Slovensku ešte nie je tak rozšírená ani v profesionálnej oblasti. V budúcnosti sa chcem naďalej venovať a skvalitňovať v mentálnej oblasti.