Muay Thai, MMA, Box

Na mentálnom tréningu pracujem asi šesť mesiacov a za ten krátky čas som sa oboznámil s takou formou zdokonaľovania, s ktorou som sa ešte nestretol! Bojovým športom sa venujem od ranného veku, kde som začínal s karate, judom a skončil pri boxe pri ktorom som ostal 12 rokov. Asi posledné dva roky sa venujem thai boxu a brazílskemu jiu-jitsu. Vždy som bol naučený, že tvrdým tréningom budem rásť a zdokonalovať sa, až prišlo obdobie stagnácie.Ale po oboznámení sa s mentálnym tréningom a jeho metódami a aplikovaním ich, som napredoval ďalej, i keď kvôli pracovnej vyťaženosti som musel znížiť tréningový objem na polovicu!
Mentálna príprava skvalitňuje môj tréning a posúva ma hore. Je neoddeliteľnou súčasťou športu.