CHCETE, ABY VÁŠ TÍM PODAL TEN NAJLEPŠÍ VÝKON, ZAKAŽDÝM KEĎ HRAJE A JE V AKCII? ING. RADEK ŠEFČÍK, EXPERT PEAK PERFORMANCE COACH, VÁS TO NAUČÍ! A NIELEN TO

Ing. Radek Šefčík, expert peak performanace coach vás to naučí! A nielen to, ďalej sa naučíte aplikovať:

 • zistiť a odhaliť faktory a bariéry, ktoré držia váš tím dole
 • zakomponovať mentálne tímové stratégie, ktoré sú individuálne navrhnuté podľa potrieb tímu
 • zlepšenie tímovej súdržnosti a tímovej práce
 • rozvoj tímovej bojovnosti a mentálne sily
 • a oveľa viac

+ osobné stretnutie a konzultácie s kľúčovými členmi tímu, s ktorými sa prevedie individuálna mentálna konzultácia nad rámce práce tímu.

Mentálna príprava tímu sa prevádza v rôznych časovým plánoch. Buď sa jedná o denné workshopy, alebo o pravidelné mentálne tímové sedenia v rámci dlhšieho časového obdobia.


Súčasťou programu je často:

 • mentálny test všetkých členov tímu a navrhnutie najvhodnejšej tímovej stratégie
 • vypracovanie detailnej pred súťažnej mentálnej rutiny, špecifickej pre daný šport
 • analýza kľúčových momentov v súťaži (akcii) a implementovanie mentálnych stratégií do budúcich výkonov
 • podpora tímovej koncentrácie v období súťaže
 • a veľa ďalších metód

Príklady častých workshopov:

 • rozvoj tímovej sebadôvery
 • rozvoj tímovej koncentrácie
 • prechod z tréningovej do zápasovej mentality
 • predzápasová mentálna rozcvička
 • mentálna stratégia profesionálnych tímov
 • efektívny tréning tímov
 • rozvoj tímovej súdržnosti
 • rozvoj zvykov
 • riešenie problémov v tíme
 • a veľa ďalších tém

 

Informácie o cenách Vám poskytneme na základe žiadosti, zaslanej na coach@mentalcoach.sk