Peak performance coaching

 

ADMINISTRATÍVNA ADRESA

JKD SLOVAKIA s.r.o.
P.Suržina 69/4
053 11 Smižany

SLOVAK REPUBLIC

 

ING. RADEK ŠEFČÍK – celoslovenská pôsobnosť

Profesionálny licencovaný peak performance stratég a coach, Level 4
(Svetová asociácia  coachov IMGCA)

15 min coaching konzultácia ZDARMA! 

GSM: +421 918 800 693
E-mail: coach@mentalcoach.sk

Mental Coach - Radek Šefčík