25. miesto na MS IPSC RHODOS 2011 + 2. miesto v teamovej súťaži

Mentálna príprava mi umožnila porozumieť tzv. “reči tela” a procesom bezprostredne sa odohrávajúcom pred, v priebehu a po samotnom výkone. Umožnila mi efektívnejšiu analýzu čo sa odohralo – a súčasné posilniť tie stránky „mentálu“, ktoré boli u mňa najslabšie – a to predovšetkým sebadôvera a koncentrácia. Skutočné môžem potvrdiť, že za veľmi krátky čas mentálna príprava celkovo pozdvihla moju výkonnosť po všetkých stránkach a otvorila priestor, ktorý treba určíte posilniť minimálne v takej miere (ak nie viac), ako streľbu samotnú!”

Referencia Metal coach - Marián Fedor