18 najčastejších otázok z mojej coaching praxe – Koncentrácia

1. kapitola

2. kapitola

3. kapitola

Keď sa nedarí behom výkonu, nemôžem si pomôcť a stále musím myslieť na skóre. Snažím sa byť koncentrovaný, avšak veľmi často stratím koncentráciu na konci, predovšetkým v kľúčových momentoch. Ako sa tomuto vyhnúť?

Odpoveď:
Jedná sa o klasickú situáciu komfortnej zóny, kedy športovec je príliš zamestnaný a sústredený na skóre a na výsledky. Je dôležité dať aktuálny výkon na vyššiu prioritu ako skóre. Takže sa konkrétne jedná o to, že v momente, kedy si uvedomujem, že začínam myslieť na výsledok a skóre, ktorý často nastáva pri vedení zápasu, je nutné sa prekoncentrovať na herné prvky – ako je dych, umiestnenie lopty, prevedenie techniky, pohyb atď.  Tým zostane agresivita a koncentrácia na stále vysokej úrovni. Toto je jeden z faktorov, prečo keď športovec je vo vedení, prestane hrať agresívne a začne hrať defenzívne. Návrat späť do agresivity vedie cez sústredenie sa na herné prvky.

 

Často po prestávke team stratí koncentráciu a tzv. momentum a veľmi často súperiaci team (protihráči) sa dostanú do mentálnej výhody. Čo s tým robiť?

Odpoveď:
Po prestávke sa prakticky nič nezmenilo. Avšak úroveň fyziologickej aktivácie (energetickej úrovne) sa zmenila. Tzv. „momentum“ je založený na sebadôvere. Keď pred prestávkou sa dostane team do vedenia je jasné, že team si vedie dobre a pravdepodobne si verí. Niekedy určité mini pochybnosti môžu nahlodať túto úroveň sebadôvery a tým môže nastať pokles „momentumu“, ktoré sa môže presunúť na stranu súpera. Pochybnosti, čo keď stratíme vedenie atď., ovplyvní samotnú úroveň sebadôvery. Preto po prestávke veľmi často team, ktorý chce udržať vedenie, začne hrať defenzívne a to vedie k tomu, že sa v teame začne strácať sebadôvera a momentum sa prenáša na stranu súpera. Úroveň fyziologickej aktivácie v tejto chvíli je samozrejme vyššia, pretože team má obavy o skóre a výsledok.

Jednoduchá rada, ako sa tomu vyhnúť je tá, že team namiesto toho, aby myslel na udržanie víťazstva, by sa mal snažiť zvýšiť skóre niekoľko násobne. Hrať agresívne a pokračovať v stratégii ako v 1. polčase.

 

Ako zostať koncentrovaný po chybe?

Odpoveď:
Chyby majú vplyv našportovcov len vtedy, keď im dáte určitú váhu a keď na nich myslíte. Chyby sú naturálnou súčasťou každého človeka. Avšak nejde o to nerobiť chyby, ale naučiť sa na ne správne reagovať. Myslenie na to, akú chybu som urobil, čo nastane po tom, aká bola zlá ta chyba, vás iba myšlienkami vracia do minulosti.

Čím rýchlejšie necháte bežať tieto chyby a čím rýchlejšie ich prijmete, tým budete úspešnejší a koncentrovanejší na ďalší výkon. Takže princípom je prekoncentrovať sa z myslenia na minulosť na myslenie na súčasnosť, na procesné prvky, stratégiu a pod.

 

Ako reagovať na neočakávane udalosti behom pretekov?

Odpoveď:
Ja myslím, že neočakávane udalosti sú základom pre budovanie dlhoročnej skúsenosti. Je nutné predpokladať tieto neočakávané udalosti tým, že sa opýtam skúsených športovcov, aké situácie nastali, čo zažili. Samozrejme je nutná koncentrácia na kľúčové body a prvky, ktoré vás vracajú do súčastnosti. Avšak vopre masíte mať pripravené varianty a alternatívy, ako reagovať na neočakávané udalosti. Tým sa stanú akoby očakávanými a toľko vás nezaskočia.

Jedná z metód je vytvoriť si vizualizačný scenár, kde v mysli si môžem precvičovať moje reakcie na neočakávané udalosti a ich konkrétne riešenie.


1. kapitola  |  2. kapitola  |  3. kapitola